Kellele on Sova chat mõeldud?

Kõigile lastele vanuses 7 kuni 15 aastat, kes tunnevad end ohustatuna või ebaturvaliselt. Chatis võib rääkida kõigest, mis last vaevab. Chat on avatud iga päev kell 9.00-22.00 ja alati on seal kohal ka lastekaitsespetsialist.

Miks peaksid õpetajad ja õpilastega tegelevad omavalitsustöötajad tutvuma Sova vestlusteenusega?

Kuigi koolides on laste ohutuse eest seisvaid täiskasvanuid, pole õpetajad ja teised koolitöötajad alati kohal, kättesaadavad või teadlikud sellest, et laps vajab abi. Sellisel juhul saab laps pöörduda Sova chati.

Kas ma võin tutvustada chati tegevust oma klassile?

Jah, chatiga võite tutvuda avalehe vestlusakna kaudu koos oma klassiga. Sissejuhatavatele küsimustele vastates öelge, et külastate lehte koos klassiga. Öelge ka kooli nimi. Valvetöötaja suhtleb teiega, kui teenus pole parajasti üle koormatud.

Parim aeg klassikülastusteks on kl 9.00–12.00.

Kas on ka muid võimalusi chati tegevuse tutvustamiseks õpilastele?

  • Paluge Sova chati spetsialistidel rääkida vestlusteenuse toimimisest näiteks oma klassile või kooli hommikukogunemisel. Me teeme ka koolikülastusi nii virtuaalselt kui kohapeal.
  • Võite laadida alla ka Sova chati külastuskaarte, jagada neid õpilastele või jätta näiteks klassi teadetetahvlile. 
  • Lisateave ja töötajate kontaktandmed on SOS Lasteküla veebisaidil www.sova.ee .